A A A

Vroege opsporing van kanker

Info voor patiënten en professionals

Bevolkingsonderzoek vindt in Nederland plaats gericht op een aantal ziekten:

– baarmoederhalskanker (periodiek om de 5 jaar, leeftijdsgroep 30 – 60 jaar)

– borstkanker (periodiek om de 2 jaar, leeftijdsgroep 50 – 75 jaar)

– darmkanker (periodiek om de 2 jaar, recent gestart, leeftijdsgroep 55 – 75 jaar)

Informatie hierover vindt u hier

Stand van zaken bevolkingsonderzoek darmkanker

een update

Over het nut van bevolkingsonderzoek darmkanker kan veel worden gezegd. Over het algemeen worden er in de publiciteit uitsluitend positieve effecten van gemeld. Zonder deze positieve effecten op voorhand te willen uitsluiten, moet gezegd worden dat de voordelen verwachtingen zijn en (nog) geen bewezen feiten. Verwachtingen die nog zullen moeten worden waargemaakt. In bijgaande link een update hierover.