A A A

Over Huisartsenpraktijk Maring

Griepvaccinatiespreekuur zal in 2023 plaats vinden op woensdag 18 oktober. Een aantal mensen zal ook worden uitgenodigd voor de pneumococcen vaccinatie (preventie longontsteking).

Achternamen beginnend A - L: 16.30 - 17.45 uur

Achternamen beginnend M - Z 17:45 - 19.00 uur

Locatie: Huisartsenpraktijk Tolbert, Oldebertweg 64

U ontvangt eind september voor de vaccinatie een persoonlijke uitnodiging. In deze persoonlijke uitnodigingsbrief voor de vaccinatie staan de praktische details.

In het kort:

  • - Neem de uitnodigingsbrief mee; zonder brief géén vaccinatie
  • - Kom niet eerder dan 16.25 uur: dan houden we de rij kort
  • - Draag kleding waarbij ontbloten van de bovenarm vlot kan
  • - Volg de aanwijzingen ter plekke nauwkeurig op
  • - Bij klachten van koorts of ziek zijn, maak later een aangepaste afspraak via de assistente.

We hopen op uw medewerking.

Heeft u ten onrechte geen uitnodiging ontvangen of krijgt u juist uitnodigingen waar u geen gebruik van wilt maken? Neem dan even contact op met de assistente zodat het een volgend seizoen wel goed gaat.

Informatie over de griepvaccinatie in Nederland vindt u bij het RIVM.

Afspraak “Niet verschenen, zonder bericht” = “wegblijf tarief”.

Het komt helaas regelmatig voor dat een patiënt een afspraak maakt op het spreekuur (arts / praktijkondersteuner / doktersassistente) en vervolgens niet op het spreekuur verschijnt of niet tijdig afzegt. Hiermee gaat voor ons onnodig veel tijd verloren. Deze verloren tijd gaat ten koste van andere patiënten, die ook graag een afspraak willen maken.

Als u de afspraak niet door kunt laten gaan, vragen wij u vriendelijk 24 uur van tevoren de afspraak af te bellen. Een andere patiënt kan dan in uw plaats ingepland worden.

Wat gebeurt er als u niet afzegt? Als u niet komt zonder af te zeggen krijgt u in uw medisch dossier een aantekening hierover en zijn wij genoodzaakt u een schadevergoeding in rekening te brengen.

LET OP: deze nota wordt niet door uw zorgverzekeraar vergoed. De kosten voor het niet verschijnen op een afspraak of niet tijdig afbellen bedraagt 25 euro.

Gezien het feit, dat dit niet meer incidenteel gebeurt, maar regelmatig, hebben wij ons genoodzaakt gezien, conform de landelijke richtlijn van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) deze regel in te voeren.

De praktijk is vanaf 31 januari 2022 verhuisd naar Oldebertweg 64 9356 AE Tolbert

Vanaf 31 januari is de praktijk verhuisd naar Medisch Centrum Westerkwartier, Oldebertweg 64 in Tolbert. Op een steenworp afstand hebben we de praktijk in een ruimere jas in gebruik genomen. Hiermee werken we allemaal weer onder één dak samen en zijn de locatie's Hoofdstraat 19 en Akkerswaert vervallen. De telefonische bereikbaarheid is dezelfde gebleven. In het Centrum Westerkwartier hebben ook een plekje gevonden: Fysiotherapie Oldenoert, apotheek BENU (vanaf eind februari). podotherapie Voetexperts Wassink, pedicure Carolien van der Woude, diëtiste Janneke Kramer en thuiszorg TSN team Tolbert/Zevenhuizen, ondersteuner jeugdzorg gemeente Westerkwartier en maatschappelijk werk de Schans.

VACCINATIES
De vaccinatiecampagne vordert en de vaccinatiebereidheid is gelukkig, zeker in het noorden van het land, hoog. Onzekerheid en vragen blijven soms toch, over de effectiviteit en veiligheid van vaccins. Voor antwoord op deze vragen en meer uitgebreidere informatie over de maatregelen: ga naar actueel nieuws

U helpt de praktijk telefonisch bereikbaar te houden door bij vragen gerelateerd aan Coronavirus éérst Thuisarts.nl  of de website van het RIVM te raadplegen; veel vragen worden daar al beantwoord. De rijksoverheid geeft informatie hier.

1. Welke voorlichtingsmiddelen zijn er beschikbaar?
Het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is gestart met een voorlichtingscampagne. Alle publieksinformatie is te vinden op www.rijksoverheid.nl/coronavaccinatie.

2. In welke talen is het materiaal beschikbaar?
Het voorlichtingsmateriaal wordt in eerste instantie vertaald in het Engels, Pools, Turks en Arabisch. Informatie in het Engels staat ook op de Engelse website van het RIVM.

3. Moet iemand die gevaccineerd is bij klachten thuisblijven en zich laten testen op corona?
Ja, ook iemand die gevaccineerd is moet thuisblijven en zich laten testen als diegene klachten heeft die passen bij corona. Het vaccin beschermt na de tweede vaccinatie voor ruim 90% tegen corona, maar dus niet voor 100%. Ook weten we nog niet hoe lang het vaccin werkt. Het is daarom ook na vaccinatie belangrijk dat je thuisblijft en je laat testen bij klachten die bij corona passen.
Als je binnen een of twee dagen na de vaccinatie last krijgt van milde klachten zoals vermoeidheid, hoofdpijn en verhoging kan dit een bijwerking van de vaccinatie zijn. De bijwerkingen gaan binnen enkele dagen over.
Heb je naast deze milde klachten óók andere klachten die passen bij corona (zoals verkoudheid, hoesten, benauwdheid of reuk- of smaakverlies)? Of heb je hebt contact gehad met iemand met corona? Laat je dan testen.

4. Zal iemand die gevaccineerd is, een positieve PCR of positieve antigeentest krijgen?
Nee, de vaccinatie heeft geen invloed op de testen die gebruikt worden door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst ’en om de infectie op te sporen, zoals de PCR polymerase chain reaction -test en de antigeen-sneltesten.

5. Moet iemand die gevaccineerd is en in nauw contact is geweest met iemand die corona heeft toch in quarantaine?
Ja, ook iemand die gevaccineerd is moet thuisblijven en zich na vijf dagen laten testen als diegene in contact is geweest met een persoon met corona. Het vaccin beschermt na de tweede vaccinatie voor ruim 90% tegen corona, maar dus niet voor 100%. Ook weten we nog niet hoe lang het vaccin werkt.

Daarom moeten gevaccineerde personen gewoon in quarantaine als zij een huisgenoot of nauw contact zijn van een persoon met corona.
Als er meer bekend is over de effectiviteit van de vaccins, wordt het quarantainebeleid mogelijk aangepast.

6. Kan iemand die gevaccineerd is toch iemand anders besmetten?
Vaccinatie beschermt tegen ziekte door corona. We weten nog niet of iemand die gevaccineerd is het virus toch kan verspreiden. Daarom nemen we het zekere voor het onzekere: voor gevaccineerde personen gelden voorlopig dezelfde maatregelen als voor mensen die niet gevaccineerd zijn.
De vaccinatie kan overigens iemand níet besmettelijk maken, het vaccin bevat namelijk geen virus.

7. Contra-indicaties en aandoeningen die aandacht vragen bij alle COVID-19-vaccins

Absoluut géén contra-indicaties zijn (en het betekent dat u zich dan wél kunt laten vaccineren!):

• verkoudheid, lichte infectie van de bovenste luchtwegen, lichte maagdarminfecties, zonder koorts >38,5°C;
• echter, personen met klachten passend bij COVID-19 mogen niet naar de vaccinatielocatie komen  ga testen;
• borstvoeding: in de bijsluiter staat vermeld dat er onvoldoende bekend is over de veiligheid van vaccinatie met COVID-19-vaccin bij het geven van borstvoeding; het is echter aannemelijk dat het COVID-19-vaccin net zoals andere niet levende vaccins, niet in de moedermelk terecht komt en vaccinatie geen enkel bezwaar vormt;
• antibioticagebruik;
• stabiele neurologische aandoeningen of convulsies in de familie;
• chronische aandoeningen, met uitzondering van immuundeficiënties;
• stofwisselingsstoornissen;
• astma, eczeem, allergie (tenzij het een allergie betreft voor een bestanddeel van het vaccin);
• ondervoeding, geen enkele voedingstoestand is een contra-indicatie op zich;
• kippen eiwitallergie;
• hartafwijkingen zijn geen contra-indicatie, maar juist een extra indicatie voor vaccinatie.
• lokale en milde systemische (zoals zwelling, roodheid, verhoging) bijwerkingen na een vorige vaccinatie zijn geen contra-indicatie, tenzij het een zeer ernstige allergische reactie na een eerdere toediening van hetzelfde vaccin betreft.

Absolute contra-indicaties ( en het betekent dat u zich dan níet kunt laten vaccineren!):

Voor de COVID-19-vaccins gelden als absolute contra-indicaties:
• een aangetoonde ernstige allergie voor een van de bestanddelen van het vaccin;
• een aangetoonde ernstige allergische reactie na een eerdere toediening van hetzelfde vaccin.

Relatieve contra-indicaties ( hierbij wordt overwogen wat wijsheid is: wel of niet vaccineren). Dit gaat altijd i.o.m. uw huisarts of specialist.

• Koorts van 38,5 graden of hoger: dan liever de vaccinatie uitstellen.
• Klachten passend bij Covid-19 infectie  eerst testen.
• Covid-19 infectie doorgemaakt mét positieve test: wacht tot je volledig hersteld bent en dien de vaccinatie toe minimaal 4 weken na het begin van de symptomen.
• Covid-19 infectie doorgemaakt én in het ziekenhuis behandeld met Covid-19 antistoffen: wacht minimaal 2-3 maanden met de vaccinatie.
• Bloedtransfusie gehad: wacht minimaal 60 dagen met de vaccinatie.
• Geplande operatie: informeer bij het ziekenhuis wat het interval tussen de geplande operatie en de vaccinatie moet zijn volgens hen.
• Epilepsie: een vaccinatie of koorts na vaccinatie kan een convulsie uitlokken! Wees alert en zo nodig hierop voorbereid.
• Zwangerschap: vaccinatie wordt aangeraden, COVID infectiebeloop is bij zwangeren ernstiger en risico vaccinatie blijkt klein.
• Zwangerschapswens: u kunt gewoon gevaccineerd worden.
• Ernstige immuunstoornissen en HIV: overleg met uw behandelend specialist voor goed advies of vraag uw specialist het advies rechtstreeks door te geven aan uw huisarts.
• Verhoogde bloedingsneiging:

  • Bij een stollingsstoornis: overleg met uw behandelend specialist voor advies of vraag uw specialist het advies rechtstreeks door te geven aan uw huisarts.
  • Bij gebruik van coumarine-derivaten (u wordt dan gecontroleerd door de trombosedienst): neem contact op met de trombosedienst en vraag hen aan de huisarts door te geven of u stabiel was ingesteld de laatste 3 maanden én uw allerlaatste INR waarde tezamen met uw streefwaarde.
  • Gebruikt u andere bloedverdunners bv Ascal, clopidogrel ( Plavix of Grepid of Iscover) en dipyridamol (Persantin) dan mag deze vaccinatie gewoon intramusculair gegeven worden met wel minimaal 2 minuten goed afdrukken nadien. Zónder te wrijven, dus met constante druk.
  • Gebruikt u bloedverdunners uit de nieuwere groep genaamd DOAC’s dan zijn er adviezen ten aanzien van de timing van de vaccinatie ten opzichte van het tijdstip waarop u die medicatie inneemt.
  • Geef door aan uw huisarts dat u een dergelijk medicament gebruikt en ook het tijdstip van inname. Tezamen met de lijst die de apotheek aan de huisarts levert over patiënten met een dergelijk medicamentgebruik zal tijdstip van vaccinatie bepaald gaan worden.

RIVM registratie Covid-vaccinatie

Bent u ook geconfronteerd met het feit dat één van uw vaccinaties niet geregistreerd blijkt bij het RIVM? Velen met u.

Alle huisartsen in Nederland zijn helaas geconfronteerd met de gebrekkige registraties van COVID vaccinaties bij het RIVM. Voor alle duidelijkheid: hiervoor is het RIVM verantwoordelijk; zij hebben de belofte gedaan de COVID registratie in het huisartsen informatie systeem elke dag te checken op vaccinaties en de registratie van de huisarts over te nemen. Hiervoor is van de huisarts geen actie verlangd. Helaas kan ik als huisarts niet controleren óf, wannéér en bij wíe het RIVM deze informatie daadwerkelijk ophaalt en blijkbaar gaat het met regelmaat mis.

Ik kan handmatig bij patiënten de registratie bij het RIVM op orde maken, maar dit kost buitensporig veel tijd als dat voor iedereen individueel gedaan moet worden. Net als veel andere huisartsen kiest onze praktijk er dan ook voor om dit alleen te doen voor mensen die hier zelf om vragen (en er in de meeste gevallen ook een dringende reden voor hebben dat deze registratie op korte termijn op orde komt).

Ik vind als huisarts dat mensen recht van klagen hebben over deze situatie. Maar ik vind óók dat die klacht gericht zou moeten zijn op het RIVM die zijn beloftes niet waarmaakt.

 

MISSIE

Onze missie is persoonlijke, continue en integrale huisartsenzorg op maat, zo dicht mogelijk bij huis, zonder onderscheid op het gebied van afkomst, religie of kledingkeuze. Ondanks het feit dat dit een solopraktijk heet te zijn, staat hiervoor een heel team van medewerkers voor u klaar. Ons zorgaanbod vindt u hier.

Op 29 oktober 2015 is ook het kwaliteitskeurmerk NHG-Praktijkaccreditering toegekend. Hiermee voldoet de praktijk aan landelijk vastgestelde normen en werkt gericht aan kwaliteitsverbetering. Jaarlijks wordt de praktijk opnieuw doorgelicht en worden verbeterplannen getoetst.

Uw mening telt: de praktijk wil zich steeds blijven verbeteren. Heeft u ideeën, opmerkingen of klachten? De praktijk neemt uw opmerkingen graag in ontvangst!

Handig om te weten

Medewerkers

  Alhoewel de huisartsenpraktijk in Tolbert een solo praktijk heet te zijn, werken hier toch een heel aantal medewerkers die zich hieronder aan u voorstellen. Wij proberen als team voor... Lees meer

Recepten voorwaarden

Controleer altijd eerst of er geen praktijksluiting is wegens vakantie: In die periode kunt u via deze website geen recepten herhalen. Wel via patiëntenportaal. Onder de knop “herhaal medicatie formulier”... Lees meer

Thuisarts.nl

  Thuisarts.nl geeft antwoord op vragen over ziektes en gezondheid. U vindt er betrouwbare informatie in begrijpelijke taal. Huisartsen gebruiken de website om uitleg te... Lees meer

Nieuwe patiënten

Bewoners van de dorpen Leek, Tolbert, Niebert, Nuis, Boerakker, Midwolde, Lettelbert, Oostwold, Enumatil en Nietap, die een huisarts zoeken zijn van harte welkom in de... Lees meer

Openingstijden

Dagelijks
8.00 – 17.00 uur
12.30 – 14.00 uur: middagpauze, deur soms dicht, altijd wel telefonisch bereikbaar.

Afspraken maken via de telefoon: graag tussen 8.00 en 10.30 uur. Het kan ook online via het patiëntenportaal.

Verwijsbrieven, laboratoriumbriefjes e.d.
Ophalen van verwijsbrieven, laboratoriumbriefjes e.d. graag ‘s-middags na 14.00 bij de assistente.

Telefonisch spreekuur voor uitslagen
na 11.30 uur dagelijks : door de arts geautoriseerde uitslagen via de assistente
14.30 -15.00 uur ma, di en vr : terugbelspreekuur van de huisarts

Spoedgevallen
Binnen kantoortijden via keuze 1 spoed in het telefoonmenu of rechtsstreeks op het spoednummer 0594 – 518692.
Buiten kantoortijden via de Doktersdienst Groningen (DDG) op nummer 0900 – 9229.
Medicijnen ophalen

Medicijnen ophalen:
Ingeschreven bij de BENU apotheek: Bij de apotheek na twee werkdagen of op de praktijk zelf bij de assistente indien hiervoor opgegeven (liefst ’s middags). Er is ook een afhaalpunt bij de JUMBO in Leek.

Route en contact

Huisartsenpraktijk Tolbert
Oldebertweg 64
9356 AE Tolbert

Telefoon 0594-512409
Spoed 0594-518692
Receptenlijn 0594-514537 (24 u/dag)

e-mail: assistente.maring@hisconnect.eu

Spoed buiten kantoortijden via DDG 0900 – 9229