A A A

Gehandicaptenzorg instellingen

Diverse nuttige links: wonen – werken – leren – woonbegeleiding – gezinsondersteuning

MEE Groningen
Is de instelling met algemene informatie over beschikbare zorg voor mensen met een beperking.
Diverse spreekuren, voorlichting en literatuur. Concrete hulp en begeleiding helaas recent grotendeels wegbezuinigd.

Stichting de Zijlen
V
oor kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking

Stichting Ilmarinen
a
ntroposofische zorg voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke of meervoudige beperking

OlmenEs
a
ntroposofische zorg

Cosis
NOVO
Promens Care

Noorderbrug
V
oor mensen met niet-aangeboren hersenletsel, doven met complexe problematiek, chronische zieken en lichamelijk gehandicapten.

VISIO De Brink
V
oor mensen met een visuele en een verstandelijke beperking

Van Boeijen

De Trans

Kentalis
V
oor mensen met een beperking in het gehoor en een verstandelijke beperking

Talant

Maeykehiem

Trajectum