A A A

Longfunctieonderzoek

Spirometrie (Longfunctieonderzoek )

COPD: is een aandoening van de luchtwegen. Bij COPD raken vooral de kleine vertakkingen van de luchtwegen door een voortdurende ontsteking blijvend beschadigd. Daardoor werken de longen minder goed. Op een longfoto is deze ziekte niet goed te zien. De oorzaak van deze ziekte is roken.

Astma: is een aandoening van de luchtwegen. De luchtwegen zijn van tijd tot tijd vernauwd. Er kan minder lucht doorheen en U wordt benauwd. Bij Astma zijn de luchtwegen overgevoelig voor bepaalde prikkels, de spieren rond de luchtwegen trekken samen en de wand van de luchtweg raakt ontstoken, dit veroorzaakt de vernauwing.

Longfunctieonderzoek wordt verricht bij patiënten die bekend zijn met Astma/COPD.

Ook bij patiënten die klachten hebben van benauwdheid, hoesten, slijm opgeven, piepen/brommen op de borst of langdurig gerookt hebben is longfunctie onderzoek zinvol om te zien of er spraken is van Astma/COPD.

Aan de hand van het longfunctie onderzoek kan er bepaald worden of er medicijnen gebruikt moeten worden en welke medicijnen. Voor de patiënten die al medicijnen gebruiken voor Astma/COPD is het zinvol om te zien of deze medicijnen voldoende werken.

Wat wordt er gemeten bij een longfunctie?

We meten de hoeveelheid lucht die U na een diepe inademing maximaal kunt uitademen. Dit zegt iets over de inhoud van uw longen. En we meten de hoeveelheid lucht die U in een seconde kunt uitademen. Dit zegt iets over de vernauwing in uw longen.

Hoe wordt de longfunctie gemeten?

We meten de longfunctie met een spirometer. Dit is een apparaat wat op de praktijk staat. Het onderzoek in vrij eenvoudig. De praktijkondersteuner zegt precies wat u moet doen. U krijgt een klem op uw neus. U gaat rechtop zitten en sluit uw tanden en lippen om het mondstuk van het apparaat. U kunt hier gewoon doorademen. Dan vraagt men U diep in te ademen en met kracht uit te blazen en vervolgens weer diep in te ademen. Daarna kunt U het mondstuk uit de mond nemen. Deze metingen moeten enkele malen herhaald worden om een betrouwbaar resultaat te krijgen.

Daarna krijgt U een luchtwegverwijder om in te ademen. Het onderzoek wordt dan na 10-15 minuten herhaald. Houdt er dus rekening mee dat het gehele onderzoek wel  45 minuten kan duren. Bij een controle spirometrie gebeurt dit niet en duur het onderzoek ongeveer 15-30 minuten.

Voorbereiding

Als U voor de eerste keer komt voor een longfunctie is het belangrijk dat U gedurende 8 uur voor het onderzoek geen medicijnen gebruikt. Als U langwerkende luchtwegverwijders gebruikt dan moet U deze 12 uur voor het onderzoek stoppen.

Langwerkende luchtwegverwijders zijn:

Spiriva ( Tiotropium )
Serevent ( Salmeterol )
Seretide ( Salmeterol + Fluticason )
Symbicort ( Budesonide + Formeterol )
Oxis ( Formoterol )
Atrovent ( Ipratropiumbromide )

Kortwerkende luchtwegverwijders zijn:

Ventolin ( Salbutamol, Airomir, Aerolin )
Bricanyl (Terbutaline)

Huisartsenpraktijk Maring - Longfunctieonderzoek