A A A

Actueel nieuws

Afscheid Judith de Groot, vaste waarneemster
Op 1 juli nam huisarts Judith de Groot afscheid van onze praktijk als vaste waarneemster. Zij heeft een nieuwe werkkring gevonden nabij haar woonplaats. Judith werkte ruim 2 jaar met veel plezier in onze praktijk; we zijn haar dankbaar voor haar zorgvuldige goede inzet en wensen haar veel plezier in haar toekomstige werkkring.
Judith bedankt iedereen voor het in haar gestelde vertrouwen.

Per 1 september start haar opvolgster: Karin Smits. Zij gaat 2 dagen in de week op onze praktijk werken. Zij stelt zich bij medewerkers aan u voor.

Nieuwsbrief
De afgelopen maanden is er geen nieuwsbrief verschenen, maar wij hopen de nieuwsbrief in het najaar nieuw leven in te blazen.

LSP
In december 2018 heeft iedereen in de praktijk een nieuwsbrief per post toegestuurd gekregen. Hierin werd uitleg gegeven over het Landelijk SchakelPunt (LSP). Dat is het landelijk werkend systeem om met uw toestemming gegevens online uit te wisselen met andere zorgverleners. Dat is van belang bijvoorbeeld als u buiten kantoortijden een spoedarts bezoekt. Die heeft dan beschikking over een samenvatting van uw medisch dossier met alle diagnosen, uw medicatiegebruik en allergieën etc. Wel zo veilig! Inmiddels hebben velen toestemming gegeven voor uitwisseling van gegevens. U nog niet of bent u de papieren kwijt? Vraag aan de assistente alsnog een brochure met toestemmingsformulieren.

Bekijk onderstaand filmpje om te zien hoe het op de huisartsenpost werkt.

Heeft u nog vragen over het uitwisselen van medische gegevens? Of over het geven van toestemming? Op www.volgjezorg.nl vindt u meer informatie over het LSP en het delen van uw medische gegevens. U kunt natuurlijk ook altijd bij onze balie met uw vragen terecht.