A A A

Actueel nieuws

Corona maatregelen per 16 maart 2020 tot 6 april 2020: help de praktijk werkzaam te houden!

Vanwege de corona uitbraak en de maatregelen die voor het hele land zijn afgekondigd wordt de dienstverlening van de praktijk per maandag 16 maart aangepast.
Ook als huisartsen proberen wij alles in het werk te stellen om de verspreiding van het Corona virus zoveel mogelijk tegen te gaan. Daarom zijn wij genoodzaakt een aantal maatregelen te treffen, dit is zowel voor uw als onze veiligheid en gezondheid.

Heeft u luchtwegklachten zoals verkoudheid, hoesten en/of koorts dan mag u niet naar de praktijk toekomen!

Wat moet ik doen bij luchtwegklachten ?
Blijf thuis bij klachten: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen, verhoging (tot 38 graden) of koorts (meer dan 38 graden);
U hoeft bij deze klachten niet getest te worden, als huisarts kunnen wij u niet op het coronavirus testen. De GGD test alleen bij een ernstig ziektebeeld bij patiënten van 70 jaar of ouder;
Blijf thuis tot u na 24 uur geen klachten heeft. U moet bellen als u steeds zieker wordt of als u moeilijk ademt;
Bent u ouder dan 70, of heeft u een chronische ziekte? Overleg dan wel met ons als u koorts heeft en hoest of moeilijk ademt;
Als het nodig is dat wij u wel beoordelen dan zullen wij u uitnodigen op een speciaal gemeenschappelijk spreekuur elders om kansen op overdracht naar anderen zo klein mogelijk te houden of u thuis bezoeken met speciale beschermende kleding, helaas is de voorraad hiervan beperkt.

Wat gaan we niet meer doen?
Periodieke controles voor bloeddruk/ suikerziekte/cholesterol/astma/copd/atriumfibrilleren en stoppen met roken zullen we afzeggen.
Patiënten die elke 3 maanden of elk jaar worden opgeroepen door Certe zullen worden afgebeld door Certe. Er is de komende weken hiervoor dus geen spreekuur in onze praktijk. Zodra de situatie het weer toelaat neemt de praktijkondersteuner of Certe contact met u op voor het maken van een nieuwe afspraak;
Uitstrijkjes in kader van bevolkingsonderzoek;
Minder urgente medische zaken zoals bijv. wratjes/ milde klachten aan het bewegingsapparaat en oren uitspuiten. Dit geldt ook voor ingrepen die een aantal weken kunnen wachten, zoals bijvoorbeeld vitamine injecties.
Consulten op spreekuur van POH Somatiek en GGZ zullen telefonisch gedaan worden, zo mogelijk met beeldbellen.

Telefoon/ bereikbaarheid
Als u ons belt kan het zijn dat de wachttijd helaas langer is dan u gewend bent. Wij zullen er alles aan doen om dit zo kort mogelijk te houden. U kunt ons ook altijd een email sturen via het patiëntenportaal (e-consult) met vragen. Wij zullen ons best doen dat alle vragen binnen een dag beantwoord worden. Wij vragen uw begrip hiervoor.
Heeft u geen klachten en wilt u informatie over het corona-virus, kijk dan op de volgende websites. www.thuisarts.nl/nieuw-coronavirus   of www.rivm.nl
Voor algemene vragen over het corona-virus ons dus niet bellen naar de praktijk i.v.m. de bereikbaarheid.

Herhaalrecepten / verwijsbrieven
Herhaalrecepten graag alleen doorgeven via de receptenlijn, website en patiëntenportaal. Verwijsbrieven zullen wij zoveel mogelijk via email of post versturen.

Recepten van specialisten
Deze recepten alleen aanbieden aan de apotheek.

Afhalen medicijnen
Medicijnen zijn alleen af te halen bij de apotheek; afhaalpunt praktijk Tolbert is vervallen voorlopig.
De groene brievenbus is tot nader order gesloten; herhalen via receptenlijn en website/patiëntenportaal.
Afhalen van en regelen bij de balie zal zoveel mogelijk worden beperkt. In het geval dat het toch noodzakelijk is, geldt het volgende.
Voor de veiligheid van onze assistentes houden we de loketten bij de balie zoveel mogelijk dicht, ook tijdens het spreken.
Houdt u zich a.u.b. aan de instructie die u krijgt van de assistente.

Bloedprikken
Vanaf 16 maart zijn prikpunten van het Martini Ziekenhuis en Certe in de regio gesloten;
Voor alleen acute zaken kunt u bloed laten prikken; raadpleeg bij twijfel de website van Certe.
De Trombosedienst gaat gewoon door;
Ook voor Certe en het ziekenhuislaboratorium geldt dat u met verkoudheidsklachten en of hoesten hier niet naar toe mag!
Wij houden dagelijks alle ontwikkelingen bij en zullen wijzigingen in het beleid op onze website zetten.
Natuurlijk zijn wij er wel voor alle medische noodzakelijke handelingen.
Bij twijfel kunt u ons bellen om uw situatie of zorgen te bespreken. Ook bepaalde handelingen die nu eenmaal niet kunnen wachten zoals zwachtelen, injecties in het kader van een kuur, prikpil gaan door.

——– // ——— // ———- // ———- // ———- // ——— // ——— // ———

Groei praktijk, wij gaan op termijn verhuizen

Er gaan al wat verhalen rond, maar het klopt: de praktijk gaat fysiek op termijn verhuizen naar een ruimer jasje. Wij hopen eerlijk gezegd: liever eerder dan later, want we hebben ruimtetekort bij een groeiende patiëntenstroom. Om die reden is er al (tijdelijk) ruimte gehuurd aan de Akkerswaert, Lindensteinlaan 44, waar zowel de praktijkondersteuners als de huisarts spreekuren hebben. De plannen voor de verhuizing zijn het afgelopen jaar wat concreter geworden en er lijkt een (mooie) nieuwe locatie in Tolbert beschikbaar, niet ver van het huidige adres. Op dit moment wordt er gewerkt aan tekeningen en worden er gesprekken gevoerd met diverse andere partijen in de gezondheidszorg voor een eventuele samenwerking hierin. Dat zijn altijd tijdrovende processen. Zodra er meer vaststaat zal hier berichtgeving over volgen, naar verwachting rond de zomer.

LSP
In december 2018 heeft iedereen in de praktijk een nieuwsbrief per post toegestuurd gekregen. Hierin werd uitleg gegeven over het Landelijk SchakelPunt (LSP). Dat is het landelijk werkend systeem om met uw toestemming gegevens online uit te wisselen met andere zorgverleners. Dat is van belang bijvoorbeeld als u buiten kantoortijden een spoedarts bezoekt. Die heeft dan beschikking over een samenvatting van uw medisch dossier met alle diagnosen, uw medicatiegebruik en allergieën etc. Wel zo veilig! Inmiddels hebben velen toestemming gegeven voor uitwisseling van gegevens. U nog niet of bent u de papieren kwijt? Vraag aan de assistente alsnog een brochure met toestemmingsformulieren.

Heeft u nog vragen over het uitwisselen van medische gegevens? Of over het geven van toestemming? Op www.volgjezorg.nl vindt u meer informatie over het LSP en het delen van uw medische gegevens. U kunt natuurlijk ook altijd bij onze balie met uw vragen terecht.