A A A

Actueel nieuws

Er gaan al wat verhalen rond, maar het klopt: de praktijk gaat fysiek op termijn verhuizen naar een ruimer jasje. Wij hopen eerlijk gezegd: liever eerder dan later, want we hebben ruimtetekort bij een groeiende patiëntenstroom. Om die reden is er al (tijdelijk) ruimte gehuurd aan de Akkerswaert, Lindensteinlaan 44, waar zowel de praktijkondersteuners als de huisarts spreekuren hebben. De plannen voor de verhuizing zijn het afgelopen jaar wat concreter geworden en er is mooie nieuwe locatie in Tolbert beschikbaar, niet ver van het huidige adres, aan de Oldebertweg. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan tekeningen en worden er gesprekken gevoerd met diverse andere partijen in de gezondheidszorg voor samenwerking en met de gemeente. Dat zijn altijd tijdrovende processen, maar de planning is toch echt dat het centrum in 2021 geopend wordt.

In december 2018 heeft iedereen in de praktijk een nieuwsbrief per post toegestuurd gekregen. Hierin werd uitleg gegeven over het Landelijk SchakelPunt (LSP). Dat is het landelijk werkend systeem om met uw toestemming gegevens online uit te wisselen met andere zorgverleners. Dat is van belang bijvoorbeeld als u buiten kantoortijden een spoedarts bezoekt. Die heeft dan beschikking over een samenvatting van uw medisch dossier met alle diagnosen, uw medicatiegebruik en allergieën etc. Wel zo veilig! Inmiddels hebben velen toestemming gegeven voor uitwisseling van gegevens. U nog niet of bent u de papieren kwijt? Vraag aan de assistente alsnog een brochure met toestemmingsformulieren.

Heeft u nog vragen over het uitwisselen van medische gegevens? Of over het geven van toestemming? Op www.volgjezorg.nl vindt u meer informatie over het LSP en het delen van uw medische gegevens. U kunt natuurlijk ook altijd bij onze balie met uw vragen terecht.

Bij onze huisartsenpraktijk kunt u voortaan uw eigen medische gegevens zelf online bekijken.
U ziet dan bijvoorbeeld:

de adviezen van de huisarts
de uitslag van onderzoeken
de lijst met uw medicijnen

De huisarts schrijft uw medische gegevens in uw medische dossier. U kunt deze gegevens vanaf nu zelf zien op uw telefoon of computer. Dat kan nadat u veilig inlogt. U heeft dan meer informatie om samen met ons te praten over uw gezondheid en om een keuze te maken over uw behandeling.

Hoe komt u online bij uw medische gegevens?
Om uw medische gegevens online te bekijken, logt u in op ons patiëntenportaal. Voor het veilig  inloggen op het patiëntenportaal moet u zich aanmelden met emailadres en wachtwoord. Ruim 900 mensen gingen u hier al in voor. Naast het veilig inzien van uw gegevens kunt u op het patiëntenportaal via het internet afspraken maken (dit is wegens coronamaatregelen op dit moment voorlopig niet mogelijk).

De inzage in uw medische gegevens is nog in een proeffase: het kan zijn dat er nog kleine kinderziektes optreden. Hiervoor vragen we uw begrip. Uw feedback wordt op prijs gesteld. Als u inhoudelijk incorrecte zaken in uw dossier tegenkomt dan horen we dat natuurlijk graag.