A A A

Actueel nieuws

Update juni 2020: verruiming van de dienstverlening, weer opstarten spreekuren

Vanwege de corona uitbraak en de maatregelen die voor het hele land zijn afgekondigd en verlengd was de dienstverlening van de praktijk sterk beperkt. Gezien de landelijke verruiming van de maatregelen en het geringe circuleren van het virus in het noorden van het land, wordt ook de zorg op onze praktijk weer zoveel mogelijk herstart. Hygiëne maatregelen en het handhaven van de social distancing blijven echter nog even belangrijk. Zowel in het dagelijks leven als op de praktijk.

Voor de algemene maatregelen in het dagelijks leven: kijk deze video

De belangrijkste maatregel op de praktijk is dat we mensen op de praktijk ook afstand willen kunnen laten bewaren; patiënten worden met grotere tussenpoos ingepland op spreekuren om de wachtkamer zo leeg mogelijk te laten zijn. De voordeur is vaak gesloten en wordt alleen bij aanbellen door de assistente opengedaan. Volg aub de aanwijzingen van de assistente nauwkeurig op. Dit alles om “social distancing” ook op de praktijk mogelijk te maken.
Iedereen wordt gevraagd de handen te ontsmetten bij betreden van de praktijk. Soms zal worden gevraagd een mondkapje op te doen
Op spreekkamers is een kuch scherm geplaatst.
Zo nodig zal de dokter of praktijkmedewerker handschoenen aan doen en een mondkapje voordoen.
Afspraken zullen ook vaak op de spreekkamer in de Akkerswaert, Lindensteinlaan 44, Leek worden gepland. Hier is ruime wachtgelegenheid.
(in dit gebouw zit ook sociaal werk, CB en thuiszorg; voor de dokterskamer: loop rechtdoor voorbij de receptie en wachtkamer, 1e deur links)

Heeft u luchtwegklachten zoals verkoudheid, hoesten en/of koorts dan mag u niet naar de praktijk toekomen!

Wat moet ik doen bij luchtwegklachten ?
Blijf thuis bij klachten: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen, verhoging (tot 38 graden) of koorts (meer dan 38 graden);
U hoeft bij deze klachten niet getest te worden, als huisarts kunnen wij u niet op het corona-virus testen. De GGD test alleen bij een ernstig ziektebeeld bij patiënten van 70 jaar of ouder, of in specifieke gevallen bij zorgverleners;
Blijf thuis tot u na 24 uur geen klachten heeft. Ook uw huisgenoten moeten 2 weken thuisblijven in quarantaine als u ziek en corona-verdacht bent. U moet bellen als u steeds zieker wordt of als u moeilijk ademt;
Bent u ouder dan 70, of heeft u een chronische ziekte? Overleg dan wel met ons als u koorts heeft en hoest of moeilijk ademt;
Als het nodig is dat wij u wel beoordelen dan zullen wij u uitnodigen op een speciaal gemeenschappelijk spreekuur elders om kansen op overdracht naar anderen zo klein mogelijk te houden of u thuis bezoeken met speciale beschermende kleding, helaas is de voorraad hiervan beperkt, maar dankzij diverse gulle bedrijven met connecties in China vooralsnog voldoende. Dank!

Hoe gaan we de komende tijd verder?
Periodieke controles voor bloeddruk/ suikerziekte/cholesterol/astma/copd/atriumfibrilleren en stoppen met roken waren afgezegd maar worden op dit moment weer herstart.
De assistentes en de praktijkondersteuners plannen weer afspraken in, met grotere tussenpozen op de praktijk of op onze andere locatie op de Akkerswaert.
De praktijkondersteuners GGZ (Tineke en Jaela) zullen nog steeds blijven beeldbellen of telefoneren, maar het spreekuur zal op woensdag op de Akkerswaert weer worden hervat.
Gerda Hendriks doet ook weer spreekuren voor diabeten, mensen met hoge bloeddruk, mensen met hartritmeproblemen en ouderen, maar nog niet voor mensen met copd en astma. Longfunctieonderzoek is (nog) niet mogelijk.
De assistentes hebben hun spreekuren voor bloeddruk ook hervat.

Telefoon/ bereikbaarheid verbeterd
Als u ons belt kan het zijn dat de wachttijd helaas langer is dan u gewend bent. Wij zullen er alles aan doen om dit zo kort mogelijk te houden. Er is sinds 30 maart bij ons wel een nieuwe telefooncentrale geïnstalleerd waarbij meer mensen in de wacht kunnen staan voordat er in gesprek wordt gegeven bij de beller. Hopelijk is onze bereikbaarheid op piekmomenten (maandagochtend bijvoorbeeld) daarmee verbeterd. Ervaart u hiermee toch problemen dan horen wij dat graag.
U kunt ons ook altijd een email sturen via het patiëntenportaal (e-consult) met vragen. Wij zullen ons best doen dat alle vragen binnen een dag beantwoord worden. Wij vragen uw begrip hiervoor.
Heeft u geen klachten en wilt u informatie over het corona-virus, kijk dan op de volgende websites. www.thuisarts.nl/nieuw-coronavirus   of www.rivm.nl
Voor algemene vragen over het corona-virus hoeft u dus niet te bellen naar de praktijk.

Herhaalrecepten / verwijsbrieven
Herhaalrecepten graag alleen doorgeven via de receptenlijn, website en patiëntenportaal. Verwijsbrieven zullen wij zoveel mogelijk via email of post versturen.

Recepten van specialisten
Deze recepten alleen aanbieden aan de apotheek.

Afhalen medicijnen
Medicijnen zijn alleen af te halen bij de apotheek; afhaalpunt praktijk Tolbert is vervallen voorlopig.
De groene brievenbus is tot nader order gesloten; herhalen via receptenlijn en website/patiëntenportaal.
Afhalen van en regelen bij de balie zal zoveel mogelijk worden beperkt. In het geval dat het toch noodzakelijk is, geldt het volgende.
Voor de veiligheid van onze assistentes houden we de loketten bij de balie zoveel mogelijk dicht, ook tijdens het spreken.
Houdt u zich a.u.b. aan de instructie die u krijgt van de assistente. Respecteer de 1,5 meter afstand tot uw medemens

Bloedprikken
Certe is overgegaan op bloedprikken op afspraak: het is niet meer mogelijk om zonder afspraak naar een afname locatie te komen.
Afspraken kunnen via het internet worden geregeld of anders per telefoon.
Veel afnamelocaties zijn weer open gegaan.

Natuurlijk zijn wij er voor alle medische noodzakelijke handelingen. Bij ernstige of minder ernstige klachten moet u dan ook zeker contact opnemen met de praktijk en zult u ook zo nodig op de praktijk beoordeeld worden. Dat geldt zeker voor pijn op de borst, ernstige buikpijnen, knobbels in de borst e.d.
Bij twijfel bel ons om uw situatie of zorgen te bespreken. Ook bepaalde handelingen die nu eenmaal niet kunnen wachten zoals zwachtelen, injecties in het kader van een kuur, prikpil gaan door.

——– // ——— // ———- // ———- // ———- // ——— // ——— // ———

Groei praktijk, wij gaan op termijn verhuizen

Er gaan al wat verhalen rond, maar het klopt: de praktijk gaat fysiek op termijn verhuizen naar een ruimer jasje. Wij hopen eerlijk gezegd: liever eerder dan later, want we hebben ruimtetekort bij een groeiende patiëntenstroom. Om die reden is er al (tijdelijk) ruimte gehuurd aan de Akkerswaert, Lindensteinlaan 44, waar zowel de praktijkondersteuners als de huisarts spreekuren hebben. De plannen voor de verhuizing zijn het afgelopen jaar wat concreter geworden en er lijkt een (mooie) nieuwe locatie in Tolbert beschikbaar, niet ver van het huidige adres. Op dit moment wordt er gewerkt aan tekeningen en worden er gesprekken gevoerd met diverse andere partijen in de gezondheidszorg voor een eventuele samenwerking hierin. Dat zijn altijd tijdrovende processen. Zodra er meer vaststaat zal hier berichtgeving over volgen, naar verwachting rond de zomer.

LSP
In december 2018 heeft iedereen in de praktijk een nieuwsbrief per post toegestuurd gekregen. Hierin werd uitleg gegeven over het Landelijk SchakelPunt (LSP). Dat is het landelijk werkend systeem om met uw toestemming gegevens online uit te wisselen met andere zorgverleners. Dat is van belang bijvoorbeeld als u buiten kantoortijden een spoedarts bezoekt. Die heeft dan beschikking over een samenvatting van uw medisch dossier met alle diagnosen, uw medicatiegebruik en allergieën etc. Wel zo veilig! Inmiddels hebben velen toestemming gegeven voor uitwisseling van gegevens. U nog niet of bent u de papieren kwijt? Vraag aan de assistente alsnog een brochure met toestemmingsformulieren.

Heeft u nog vragen over het uitwisselen van medische gegevens? Of over het geven van toestemming? Op www.volgjezorg.nl vindt u meer informatie over het LSP en het delen van uw medische gegevens. U kunt natuurlijk ook altijd bij onze balie met uw vragen terecht.