A A A

Actueel nieuws

voorjaarsvakantie

Wij hebben meivakantie 1 mei t/m 7 mei

waarneming via:

HAP Zevenhuizen, Bosplantsoen 1-003

tel. 0594-631207

 

——————————————————————————————————————————————————————

COVID-19 VACCINS, vragen en antwoorden

1. Welke voorlichtingsmiddelen zijn er beschikbaar?
Het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is gestart met een voorlichtingscampagne. Alle publieksinformatie is te vinden op www.rijksoverheid.nl/coronavaccinatie.

2. In welke talen is het materiaal beschikbaar?
Het voorlichtingsmateriaal wordt in eerste instantie vertaald in het Engels, Pools, Turks en Arabisch. Informatie in het Engels staat ook op de Engelse website van het RIVM.

3. Moet iemand die gevaccineerd is bij klachten thuisblijven en zich laten testen op corona?
Ja, ook iemand die gevaccineerd is moet thuisblijven en zich laten testen als diegene klachten heeft die passen bij corona. Het vaccin beschermt na de tweede vaccinatie voor ruim 90% tegen corona, maar dus niet voor 100%. Ook weten we nog niet hoe lang het vaccin werkt. Het is daarom ook na vaccinatie belangrijk dat je thuisblijft en je laat testen bij klachten die bij corona passen.
Als je binnen een of twee dagen na de vaccinatie last krijgt van milde klachten zoals vermoeidheid, hoofdpijn en verhoging kan dit een bijwerking van de vaccinatie zijn. De bijwerkingen gaan binnen enkele dagen over.
Heb je naast deze milde klachten óók andere klachten die passen bij corona (zoals verkoudheid, hoesten, benauwdheid of reuk- of smaakverlies)? Of heb je hebt contact gehad met iemand met corona? Laat je dan testen.

4. Zal iemand die gevaccineerd is, een positieve PCR of positieve antigeentest krijgen?
Nee, de vaccinatie heeft geen invloed op de testen die gebruikt worden door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst ’en om de infectie op te sporen, zoals de PCR polymerase chain reaction -test en de antigeen-sneltesten.

5. Moet iemand die gevaccineerd is en in nauw contact is geweest met iemand die corona heeft toch in quarantaine?
Ja, ook iemand die gevaccineerd is moet thuisblijven en zich na vijf dagen laten testen als diegene in contact is geweest met een persoon met corona. Het vaccin beschermt na de tweede vaccinatie voor ruim 90% tegen corona, maar dus niet voor 100%. Ook weten we nog niet hoe lang het vaccin werkt.

Daarom moeten gevaccineerde personen gewoon in quarantaine als zij een huisgenoot of nauw contact zijn van een persoon met corona.
Als er meer bekend is over de effectiviteit van de vaccins, wordt het quarantainebeleid mogelijk aangepast.

6. Kan iemand die gevaccineerd is toch iemand anders besmetten?
Vaccinatie beschermt tegen ziekte door corona. We weten nog niet of iemand die gevaccineerd is het virus toch kan verspreiden. Daarom nemen we het zekere voor het onzekere: voor gevaccineerde personen gelden voorlopig dezelfde maatregelen als voor mensen die niet gevaccineerd zijn.
De vaccinatie kan overigens iemand níet besmettelijk maken, het vaccin bevat namelijk geen virus.

7. Contra-indicaties en aandoeningen die aandacht vragen bij alle COVID-19-vaccins

Absoluut géén contra-indicaties zijn (en het betekent dat u zich dan wél kunt laten vaccineren!):

• verkoudheid, lichte infectie van de bovenste luchtwegen, lichte maagdarminfecties, zonder koorts >38,5°C;
• echter, personen met klachten passend bij COVID-19 mogen niet naar de vaccinatielocatie komen  ga testen;
• borstvoeding: in de bijsluiter staat vermeld dat er onvoldoende bekend is over de veiligheid van vaccinatie met COVID-19-vaccin bij het geven van borstvoeding; het is echter aannemelijk dat het COVID-19-vaccin net zoals andere niet levende vaccins, niet in de moedermelk terecht komt en vaccinatie geen enkel bezwaar vormt;
• antibioticagebruik;
• stabiele neurologische aandoeningen of convulsies in de familie;
• chronische aandoeningen, met uitzondering van immuundeficiënties;
• stofwisselingsstoornissen;
• astma, eczeem, allergie (tenzij het een allergie betreft voor een bestanddeel van het vaccin);
• ondervoeding, geen enkele voedingstoestand is een contra-indicatie op zich;
• kippen eiwitallergie;
• hartafwijkingen zijn geen contra-indicatie, maar juist een extra indicatie voor vaccinatie.
• lokale en milde systemische (zoals zwelling, roodheid, verhoging) bijwerkingen na een vorige vaccinatie zijn geen contra-indicatie, tenzij het een zeer ernstige allergische reactie na een eerdere toediening van hetzelfde vaccin betreft.

Absolute contra-indicaties ( en het betekent dat u zich dan níet kunt laten vaccineren!):

Voor de COVID-19-vaccins gelden als absolute contra-indicaties:
• een aangetoonde ernstige allergie voor een van de bestanddelen van het vaccin;
• een aangetoonde ernstige allergische reactie na een eerdere toediening van hetzelfde vaccin.

Relatieve contra-indicaties ( hierbij wordt overwogen wat wijsheid is: wel of niet vaccineren). Dit gaat altijd i.o.m. uw huisarts of specialist.

• Koorts van 38,5 graden of hoger: dan liever de vaccinatie uitstellen.
• Klachten passend bij Covid-19 infectie  eerst testen.
• Covid-19 infectie doorgemaakt mét positieve test: wacht tot je volledig hersteld bent en dien de vaccinatie toe minimaal 4 weken na het begin van de symptomen.
• Covid-19 infectie doorgemaakt én in het ziekenhuis behandeld met Covid-19 antistoffen: wacht minimaal 2-3 maanden met de vaccinatie.
• Bloedtransfusie gehad: wacht minimaal 60 dagen met de vaccinatie.
• Geplande operatie: informeer bij het ziekenhuis wat het interval tussen de geplande operatie en de vaccinatie moet zijn volgens hen.
• Epilepsie: een vaccinatie of koorts na vaccinatie kan een convulsie uitlokken! Wees alert en zo nodig hierop voorbereid.
• Zwangerschap: vaccinatie wordt afgeraden.
• Zwangerschapswens: u kunt gewoon gevaccineerd worden.
• Ernstige immuunstoornissen en HIV: overleg met uw behandelend specialist voor goed advies of vraag uw specialist het advies rechtstreeks door te geven aan uw huisarts.
• Verhoogde bloedingsneiging:

  • Bij een stollingsstoornis: overleg met uw behandelend specialist voor advies of vraag uw specialist het advies rechtstreeks door te geven aan uw huisarts.
  • Bij gebruik van coumarine-derivaten (u wordt dan gecontroleerd door de trombosedienst): neem contact op met de trombosedienst en vraag hen aan de huisarts door te geven of u stabiel was ingesteld de laatste 3 maanden én uw allerlaatste INR waarde tezamen met uw streefwaarde.
  • Gebruikt u andere bloedverdunners bv Ascal, clopidogrel ( Plavix of Grepid of Iscover) en dipyridamol (Persantin) dan mag deze vaccinatie gewoon intramusculair gegeven worden met wel minimaal 2 minuten goed afdrukken nadien. Zónder te wrijven, dus met constante druk.
  • Gebruikt u bloedverdunners uit de nieuwere groep genaamd DOAC’s dan zijn er adviezen ten aanzien van de timing van de vaccinatie ten opzichte van het tijdstip waarop u die medicatie inneemt.
  • Geef door aan uw huisarts dat u een dergelijk medicament gebruikt en ook het tijdstip van inname. Tezamen met de lijst die de apotheek aan de huisarts levert over patiënten met een dergelijk medicamentgebruik zal tijdstip van vaccinatie bepaald gaan worden.

Hoe gevaarlijk is het corona vaccin?

Het Pfizer vaccin is afgelopen maandag 21 december 2020 in de Europese Unie goedgekeurd . He t coronavaccin is er snel gekomen, kan dat dan wel veilig zijn? Hoe zit het met de langere termijn effecten? En hoe moet je kijken naar de risico’s van zo’n vaccin? Professor Marjolein van Egmond (Amsterdam UMC) geeft antwoord op al je vragen rondom het coronavaccin.

Voorlichtingsfilmpje: klik hier

Update oktober 2020: aanscherping van Corona-maatregelen

Vanwege de corona uitbraak en de maatregelen die voor het hele land zijn afgekondigd was de dienstverlening van de praktijk al sterk beperkt. Ondanks de recent ingestelde landelijke lockdown is de zorg op onze praktijk weer zoveel mogelijk herstart. Hygiëne maatregelen en het handhaven van de social distancing blijven echter nog even belangrijk. Zowel in het dagelijks leven als op de praktijk. Dit leidt tot enig ongemak als er te veel mensen tegelijk zich melden op de praktijk. Reden om te vragen een bezoek aan de praktijk alleen te brengen als het niet anders kan en op afspraak. Soms moeten mensen ven buiten wachten; we vragen hiervoor uw begrip. We willen de kans op ziekteoverdracht, ook met het oog op open kunnen houden van de praktijk, zo klein mogelijk maken.

Voor de algemene maatregelen in het dagelijks leven: kijk deze video

De belangrijkste maatregel op de praktijk is dat we mensen op de praktijk ook afstand willen kunnen laten bewaren; patiënten worden met grotere tussenpoos ingepland op spreekuren om de wachtkamer zo leeg mogelijk te laten zijn. De voordeur is vaak gesloten en wordt alleen bij aanbellen door de assistente opengedaan. Volg aub de aanwijzingen van de assistente nauwkeurig op. Dit alles om “social distancing” ook op de praktijk mogelijk te maken.
Iedereen wordt gevraagd de handen te ontsmetten bij betreden van de praktijk.
Een mondkapje is sinds 30 september verplicht bij afspraken op de praktijk.
Op spreekkamers is een kuch scherm geplaatst.
Zo nodig zal de dokter of praktijkmedewerker handschoenen aan doen, een witte jas dragen en een mondkapje voordoen.
Afspraken zullen ook vaak op de spreekkamer in de Akkerswaert, Lindensteinlaan 44, Leek worden gepland. Hier is ruime wachtgelegenheid.
(in dit gebouw zit ook sociaal werk, CB en thuiszorg; voor de dokterskamer: loop rechtdoor voorbij de receptie en wachtkamer, 1e deur links)

Heeft u luchtwegklachten zoals verkoudheid, hoesten en/of koorts dan mag u niet naar de praktijk toekomen!

Wat moet ik doen bij luchtwegklachten ?
Blijf thuis bij klachten: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen, verhoging (tot 38 graden) of koorts (meer dan 38 graden);
U hoeft bij deze klachten niet getest te worden, als huisarts kunnen wij u niet op het corona-virus testen. De GGD test alleen bij een ernstig ziektebeeld bij patiënten van 70 jaar of ouder, of in specifieke gevallen bij zorgverleners;
Blijf thuis tot u na 24 uur geen klachten heeft. Ook uw huisgenoten moeten 2 weken thuisblijven in quarantaine als u ziek en corona-verdacht bent. U moet bellen als u steeds zieker wordt of als u moeilijk ademt;
Bent u ouder dan 70, of heeft u een chronische ziekte? Overleg dan wel met ons als u koorts heeft en hoest of moeilijk ademt;
Als het nodig is dat wij u wel beoordelen dan zullen wij u uitnodigen op een speciaal gemeenschappelijk spreekuur elders om kansen op overdracht naar anderen zo klein mogelijk te houden of u thuis bezoeken met speciale beschermende kleding, helaas is de voorraad hiervan beperkt, maar dankzij diverse gulle bedrijven met connecties in China vooralsnog voldoende. Dank!

Hoe gaan we de komende tijd verder?
Periodieke controles voor bloeddruk/ suikerziekte/cholesterol/astma/copd/atriumfibrilleren en stoppen met roken waren afgezegd maar worden op dit moment weer herstart.
De assistentes en de praktijkondersteuners plannen weer afspraken in, met grotere tussenpozen op de praktijk of op onze andere locatie op de Akkerswaert.
De praktijkondersteuners GGZ (Tineke en Jaela) zullen nog steeds blijven beeldbellen of telefoneren, maar het spreekuur zal op woensdag op de Akkerswaert weer worden hervat.
Gerda Hendriks doet ook weer spreekuren voor diabeten, mensen met hoge bloeddruk, mensen met hartritmeproblemen en ouderen, maar nog niet voor mensen met copd en astma. Longfunctieonderzoek is (nog) niet mogelijk.
De assistentes hebben hun spreekuren voor bloeddruk ook hervat.

Telefoon/ bereikbaarheid: soms is langer wachten onvermijdelijk.
Als u ons belt kan het zijn dat de wachttijd helaas langer is dan u gewend bent. Wij zullen er alles aan doen om dit zo kort mogelijk te houden, maar de coronamaatregelen noodzaken de assistentes om meer vragen te stellen en meer informatie te geven tijdens het bellen voor een afspraak. Dat kost helaas tijd en vergt veel van de assistentes. Maar dit beschermt zowel patiënten als praktijkmedewerkers en is dus absolute noodzaak: niemand heeft er belang bij dat door een besmetting op de praktijk de dienstverlening moet stoppen. Ik vraag iedereen dan ook vriendelijk maar dringend om wat geduld, begrip en wat respect voor het harde werken van de praktijkassistentes.

Er is sinds 30 maart bij ons  een nieuwe telefooncentrale geïnstalleerd waarbij er tot 8 mensen in de wacht kunnen staan voordat er in gesprek wordt gegeven bij de beller. Ook zitten er regelmatig twéé assistentes aan de telefoon. Hopelijk is onze bereikbaarheid op piekmomenten (maandagochtend bijvoorbeeld) daarmee verbeterd. Ervaart u hiermee toch problemen (anders dan in de wachtrij staan)  dan horen wij dat graag. U kunt ons ook altijd een email sturen via het patiëntenportaal (e-consult) met vragen. Wij zullen ons best doen dat alle vragen binnen een dag beantwoord worden. Wij vragen uw begrip hiervoor.
Heeft u geen klachten en wilt u informatie over het corona-virus, kijk dan op de volgende websites. www.thuisarts.nl/nieuw-coronavirus   of www.rivm.nl
Voor algemene vragen over het corona-virus hoeft u dus niet te bellen naar de praktijk.

Herhaalrecepten / verwijsbrieven
Herhaalrecepten graag alleen doorgeven via de receptenlijn, website en patiëntenportaal. Verwijsbrieven zullen wij zoveel mogelijk via email of post versturen.

Recepten van specialisten
Deze recepten alleen aanbieden aan de apotheek.

Afhalen medicijnen
Medicijnen zijn alleen af te halen bij de apotheek; afhaalpunt praktijk Tolbert is vervallen voorlopig.
De groene brievenbus is tot nader order gesloten; herhalen via receptenlijn en website/patiëntenportaal.
Afhalen van en regelen bij de balie zal zoveel mogelijk worden beperkt. In het geval dat het toch noodzakelijk is, geldt het volgende.
Voor de veiligheid van onze assistentes houden we de loketten bij de balie zoveel mogelijk dicht, ook tijdens het spreken.
Houdt u zich a.u.b. aan de instructie die u krijgt van de assistente. Respecteer de 1,5 meter afstand tot uw medemens

Bloedprikken
Certe is overgegaan op bloedprikken op afspraak: het is niet meer mogelijk om zonder afspraak naar een afname locatie te komen.
Afspraken kunnen via het internet worden geregeld of anders per telefoon.
Veel afnamelocaties zijn weer open gegaan.

Natuurlijk zijn wij er voor alle medische noodzakelijke handelingen. Bij ernstige of minder ernstige klachten moet u dan ook zeker contact opnemen met de praktijk en zult u ook zo nodig op de praktijk beoordeeld worden. Dat geldt zeker voor pijn op de borst, ernstige buikpijnen, knobbels in de borst e.d.
Bij twijfel bel ons om uw situatie of zorgen te bespreken. Ook bepaalde handelingen die nu eenmaal niet kunnen wachten zoals zwachtelen, injecties in het kader van een kuur, prikpil gaan door.

Groei praktijk, wij gaan in 2021 verhuizen

Er gaan al wat verhalen rond, maar het klopt: de praktijk gaat fysiek op termijn verhuizen naar een ruimer jasje. Wij hopen eerlijk gezegd: liever eerder dan later, want we hebben ruimtetekort bij een groeiende patiëntenstroom. Om die reden is er al (tijdelijk) ruimte gehuurd aan de Akkerswaert, Lindensteinlaan 44, waar zowel de praktijkondersteuners als de huisarts spreekuren hebben. De plannen voor de verhuizing zijn het afgelopen jaar wat concreter geworden en er is mooie nieuwe locatie in Tolbert beschikbaar, niet ver van het huidige adres, aan de Oldebertweg. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan tekeningen en worden er gesprekken gevoerd met diverse andere partijen in de gezondheidszorg voor samenwerking en met de gemeente. Dat zijn altijd tijdrovende processen, maar de planning is toch echt dat het centrum in 2021 geopend wordt.

LSP: toegang van andere zorgverleners tot uw medische gegevens


In december 2018 heeft iedereen in de praktijk een nieuwsbrief per post toegestuurd gekregen. Hierin werd uitleg gegeven over het Landelijk SchakelPunt (LSP). Dat is het landelijk werkend systeem om met uw toestemming gegevens online uit te wisselen met andere zorgverleners. Dat is van belang bijvoorbeeld als u buiten kantoortijden een spoedarts bezoekt. Die heeft dan beschikking over een samenvatting van uw medisch dossier met alle diagnosen, uw medicatiegebruik en allergieën etc. Wel zo veilig! Inmiddels hebben velen toestemming gegeven voor uitwisseling van gegevens. U nog niet of bent u de papieren kwijt? Vraag aan de assistente alsnog een brochure met toestemmingsformulieren.

Heeft u nog vragen over het uitwisselen van medische gegevens? Of over het geven van toestemming? Op www.volgjezorg.nl vindt u meer informatie over het LSP en het delen van uw medische gegevens. U kunt natuurlijk ook altijd bij onze balie met uw vragen terecht.

OPEN: toegang tot uw elektronisch dossier

Bij onze huisartsenpraktijk kunt u voortaan uw eigen medische gegevens zelf online bekijken.
U ziet dan bijvoorbeeld:

de adviezen van de huisarts
de uitslag van onderzoeken
de lijst met uw medicijnen

De huisarts schrijft uw medische gegevens in uw medische dossier. U kunt deze gegevens vanaf nu zelf zien op uw telefoon of computer. Dat kan nadat u veilig inlogt. U heeft dan meer informatie om samen met ons te praten over uw gezondheid en om een keuze te maken over uw behandeling.

Hoe komt u online bij uw medische gegevens?
Om uw medische gegevens online te bekijken, logt u in op ons patiëntenportaal. Voor het veilig  inloggen op het patiëntenportaal moet u zich aanmelden met emailadres en wachtwoord. Ruim 900 mensen gingen u hier al in voor. Naast het veilig inzien van uw gegevens kunt u op het patiëntenportaal via het internet afspraken maken (dit is wegens coronamaatregelen op dit moment voorlopig niet mogelijk).

De inzage in uw medische gegevens is nog in een proeffase: het kan zijn dat er nog kleine kinderziektes optreden. Hiervoor vragen we uw begrip. Uw feedback wordt op prijs gesteld. Als u inhoudelijk incorrecte zaken in uw dossier tegenkomt dan horen we dat natuurlijk graag.