A A A

Centraal Indicatieorgaan Zorg

Voor het aanvragen van een indicatie voor langdurige zorg is het CIZ nodig. CIZ beoordeelt of u gezien uw situatie en medische gegevens recht heeft op een WLZ voorziening. Voorbeelden hiervan zijn een plek in een verzorgingshuis of verpleeghuis. Maar CIZ regelt ook vergoeding voor hulpmiddelen zoals verpleegartikelen of gespecialiseerde thuiszorg. Waar patiënten voor het aanvragen van hulpmiddelen moeten aankloppen is niet altijd even helder. Soms is dit bij de zorgverzekeraar, soms bij de WMO ambtenaar van de gemeente, soms CIZ. De doktersassistente zal het u in voorkomende gevallen graag vertellen. Ook de gemeente Westerkwartier  heeft hierover informatie en zijn graag behulpzaam. De overheid biedt op dit gebied advies via Regelhulp.nl

Het meest wordt CIZ gebruikt voor de indicatie Verzorgings- of Verpleeghuis. Dit kunt zelf hier bij CIZ regelen. In de meeste gevallen zal aanvullende medische informatie ingevuld moeten worden door uw huisarts of specialist. Zonder indicatie mag een huis geen plek bieden. Een geldige indicatie is echter geen garantie voor een plek. De wachtlijst en urgentie wordt door de maatschappelijk werker van het verzorgingshuis of verpleeghuis bepaald. Soms is overbruggingszorg tot opname mogelijk vanuit het huis.