A A A

KWF Kanker Risico Test

Bereken het zelf!

De afgelopen jaren zijn veel risicofactoren voor kanker duidelijk gemaakt: een groot gedeelte daarvan is beïnvloedbaar. Naar schatting kan 35-50 procent van het voorkomen van kankers in de westerse wereld voorkomen worden, het merendeel door niet te roken. De gedachte die bij veel mensen leeft dat kanker met name veroorzaakt wordt door leefomgeving en milieu is op zijn minst eenzijdig: veel factoren binnen de eigen invloedssfeer dragen bij aan het eigen kankerrisico.

Kanker risico test

Het KWF heeft een eigen test voor het individuele risico ontwikkeld. Deze geeft een schatting op uw eigen risico op 12 veelvoorkomende kankersoorten en geeft inzicht in welke risicofactoren daarbij een rol spelen. Ter aanmoediging van een gezondere levensstijl worden vervolgens gerichte adviezen gegeven en is via de test aanvullende info beschikbaar. U wordt van harte uitgenodigd om de test te doen en het gesprek met uw huisarts hierover aan te gaan!

klik hier voor de KWF Kanker Risico Test (KWF-KRT)

Huisartsenpraktijk Maring - KWF Kanker Risico Test