A A A

Diabetes

Al geruime tijd inmiddels zijn patiënten met suikerziekte voornamelijk onder controle in de huisartsenpraktijk en niet meer in het ziekenhuis. Hiervoor wordt de huisarts ondersteund door een praktijkondersteuner/diabetesverpleegkundige. In deze praktijk is dat al heel wat jaren inmiddels Mw Gerda Hendriks-Elzes. Zij heeft spreekuren op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag.

Diabeteszorg

De diabeteszorg wordt geleverd volgens protocollen van de Groninger Huisartsen Coöperatie (GHC). De kwaliteitseisen en de afspraken rond logistiek en financiering worden door de GHC in samenspraak met de Zorgverzekeraar, de zorgverleners in de keten (huisarts, dietiste, pedicure, fysiotherapeut, oogarts) en patiëntenorganisaties geregeld. Meer informatie over de GHC kunt u lezen in de voorlichtingsfolder van de GHC die ook tijdens het (diabetes)spreekuur wordt uitgedeeld.