A A A

Afspraken

spreekuurtijden

Huisarts:

ma 7.30 – 10.00 uur en 15.00 – 17.00 uur
di   7.30 – 10.00 uur en 15.00 – 17.00 uur
wo 8.00 – 10.00 uur en 14.00 – 16.00 uur 
do  8.00 – 10.00 uur en 14.30 – 16.00 uur
vr   7.30 – 10.00 uur en 15.00 – 17.00 uur

Dr Hans Maring werkt alle dagen behalve de woensdag.
Op dinsdag, woensdag en donderdag werkt de vaste waarnemend huisartsen, Dr Mienke de Weijs en Hylke Weidema.
Op donderdag en vrijdag werkt Dorothea Beutel, PA

Voor het spreekuur maakt u telefonisch een afspraak tussen 8.00 en 10.30 uur. Meestal kunt u dan, als het nodig is, dezelfde dag nog terecht. Buiten deze tijden graag alleen bellen als er een medische reden is om iemand snel te zien. De assistente zal altijd vragen naar de reden van het consult voor een goede planning en beoordeling van de urgentie. Het helpt de assistente in haar planning als u aangeeft of u een afspraak maakt voor een controle of voor een nieuw probleem. Als u een wat meer tijd vergend probleem wilt bespreken of u heeft meer dan één medisch probleem vraag dan om een dubbel consult. U helpt niet alleen u zelf hiermee (meer tijd en rust voor bespreken) maar ook de mensen na u in de wachtkamer. Ook al is de sfeer in de wachtkamer vaak wel gezellig – niemand vindt wachten echt leuk. Kan een afspraak om wat voor reden dan ook niet doorgaan, belt u dan even (liefst 24 uur tevoren) met de assistente om af te zeggen? Voor niet afgezegde niet nagekomen afspraken brengen we kosten in rekening: 10 euro voor een enkele afspraak van 10 minuten, 20 euro voor een geplande dubbele afspraak.

U kunt ook via het internet rechtstreeks een afspraak maken in de agenda van de huisarts. Voor deze service moet u zich als patiënt eenmalig wel opgeven. U krijgt dan toegang tot het Patiëntenportaal waarin u niet alleen afspraken in de agenda kunt maken, maar ook uw actuele medicatie van het afgelopen jaar kunt raadplegen. Heeft u hier belangstelling voor? Geef u persoonlijk op bij de praktijk.

Telefonisch (terugbel)spreekuur

dagelijks: 14.30 – 15.00 en na 17.00 uur

Uitsluitend op afspraak bij de assistente; de huisarts belt u dan terug.
Het telefonisch spreekuur is uitsluitend voor uitslagen en het voorleggen van korte problemen. In veel gevallen zal een medisch probleem beter in de spreekkamer beoordeeld kunnen worden.
Het kan daarom zijn dat u op het telefonisch spreekuur alsnog verwezen wordt naar het spreekuur op de praktijk.

Aangevraagde visites

Visites worden op afspraak in principe tussen 11.00 en 15.00 uur gedaan. Spoedeisende visites doet de huisarts uiteraard direct. Hiervoor is goede informatie aan de assistente over de medische redenen natuurlijk wel belangrijk. U wordt in voorkomende gevallen bij spoedeisende hulp direct doorverbonden met de huisarts zelf. Omdat er op de praktijk betere onderzoeks- en behandelmogelijkheden zijn heeft een bezoek aan de praktijk altijd de voorkeur.

De reden voor een huisbezoek zal door de assistente altijd worden gevraagd. Dit is van belang voor de huisarts in de planning, de mate van urgentie en voor het eventueel meenemen van de juiste materialen.

Visite na een ziekenhuisopname

Na een ziekenhuisopname legt uw huisarts soms een huisbezoek af in de eerste dagen na thuiskomst. Helaas kan dit om verschillende redenen niet altijd gegarandeerd worden. Daarom verzoeken wij u dan ook om zelf om een visite te vragen als er een medische reden is om snel na thuiskomst gezien te worden. Dat is bijvoorbeeld als er veel vragen zijn over de opname, de diagnose of de medicatie.

Sociale visites, geboortes

Soms doet uw huisarts of de praktijkondersteuner GGZ ook sociale visites – deze behoren tot het normale werk van de huisarts en worden in voorkomende gevallen ook gewoon gedeclareerd.  Als de visite als ongewenst wordt ervaren kunt u dit natuurlijk aangeven. Na een geboorte komt de huisarts meestal snel. Hij wil u graag feliciteren, delen in de vreugde en controleren of alles met moeder en kind goed is.