A A A

Urineonderzoek

Soms is urineonderzoek nodig. Bijvoorbeeld bij klachten die wijzen op een blaasontsteking. Wij verzoeken u om verse urine s-ochtends vóór 10.00 uur persoonlijk af te geven aan de assistente. Minimaal dient er op het ingeleverde potje een naam en geboortedatum te staan. Ook vragen wij bij inlevering van urine een formulier in te vullen. Hierop wordt gevraagd naar klachten. Voor de interpretatie van de urinestest zijn deze klachten ook erg belangrijk. De assistente of huisarts belt aan het begin van de middag terug voor de uitslag.

Huisartsenpraktijk Maring - Urineonderzoek